Naslovnica | Linkovi | Kontakt


Iz UNESCO-vog Manifesta za školske biblioteke

 

Školska biblioteka pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u savremeno društvo koje se temelji na znanju i informaciji. Školska biblioteka opskrbljuje učenike vještinama za učenje kroz cijeli život, razvija njihovu maštu i osposobljava ih za život odgovornih građana.

* * *

Zadaća školske biblioteke

Školska biblioteka daje potporu učenju, nudi knjige i izvore koji omogućavaju svim članovima škole da razvijaju kritičko mišljenje, te da postanu stvarni korisnici obavijesti u svim oblicima i medijima. Školska biblioteka povezuje se s drugim bibliotekama i obavijesnim mrežama, poštujući načela UNESCOvog Manifesta za narodne biblioteke.
Bibliotečko osoblje potiče upotrebu knjiga i drugih informacijskih izvora od umjetničkih do dokumentarnih, od štampanih do elektronskih, u biblioteci ili izvan nje. Ovi izvori obogaćuju i dopunjuju knjige, nastavnu građu i metodologije.

Dokazano je da saradnja bibliotekara i učitelja utječe na postizanje više razine pismenosti, čitanja, učenja, rješavanja problema i savladavanja informacijskih i komunikacijskih vještina učenika.
Usluge školske biblioteke moraju biti pružene svim članovima škole, bez obzira na dob, rasu, spol, vjeru, nacionalnost, jezik, profesionalni i društveni položaj. Posebne usluge i građa moraju biti osigurani za one koji nisu u mogućnosti koristiti redovne bibliotečke usluge i građu.
Pristup bibliotečkim uslugama i zbirkama mora se temeljiti na Općoj deklaraciji UN-a o pravima čovjeka i ne smije biti izložen bilo kakvom obliku ideološke, političke ili vjerske cenzure niti trgovačkim pritiscima.


* * *

Ciljevi školske biblioteke

Školska biblioteka je sastavni dio obrazovnog procesa. Srž njenog djelovanja čine sljedeći ciljevi bitni za razvijanje pismenosti, poučavanja, učenja i kulture, koji su ujedno i temeljne službe školske biblioteke:
podržavanje obrazovnih ciljeva onako kako su zacrtani u nastavnom planu i programu škole i njenim zadaćama,
razvijanje navike korištenja biblioteke kroz cijeli život, potičući kod djece naviku i užitak u čitanju i učenju,
pružanje mogućnosti za stvaralačko iskustvo u upotrebi i kreiranju informacija za poticanje učenja, razumijevanja, mašte i užitka,
poticanje svih učenika na usvajanje vještina procjene i upotrebe informacija, bez obzira na sve oblike komuniciranja unutar društva,
osiguravanje pristupa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i globalnim izvorima i mogućnostima, koji učenicima omogućavaju doticaj s različitim idejama, iskustvima i stavovima,
organiziranje aktivnosti koje potiču kulturnu i društvenu svijest i osjetljivost,
saradnja s učenicima, učiteljima, administracijom i roditeljima u postizanju zadaća škole,
isticanje načela da su sloboda mišljenja i slobodan pristup informacijama preduvjeti za uspješno i odgovorno sudjelovanje u građanskom demokratskom društvu,
promicanje čitanja, izvora i službi školske biblioteke u školi i izvan nje.

Školska biblioteka ispunjava te ciljeve tako što razvija politiku i službe, odabire i prikuplja izvore, osigurava fizički i intelektualni pristup odgovarajućim izvorima informacija, osigurava podučavanje i zapošljava stručno osoblje.


IZ IFLA SMJERNICA ZA ŠKOLSKE BIBLIOTEKE

Uloga školskog bibliotekara

Glavna uloga bibliotekara je da doprinese zadatku i misiji škole, uključujući procedure vrednovanja i da te procedure razvije i primjeni u školskoj biblioteci. U saradnji sa upravom škole, rukovodiocima i nastavnicima, školski bibliotekar je uključen u izradu planova i sprovođenje nastavnog programa.

Bibliotekari posjeduju znanje i vještine u vezi sa nabavkom informacija i rješavanjem informacionih problema, kao i stručnost za korištenje svih izvora, kako štampanih tako i elektronskih. Njihovo znanje, vještine i stručnost zadovoljavaju potrebe specifične školske sredine. Uz to bibliotekari treba da predvode kampanje za čitanje i promicanje književnosti, medija i kulture namjenjenih djeci. Bibliotekar treba da stvara uslove i atmosferu za razonodu i učenje koji ostavljaju utisak dobrodošlice, privlačni su i pristupačni svima, bez bojazni ili predrasuda. Svako ko radi u biblioteci treba da ima dobar odnos prema djeci, mladima i odraslima.


* * *

Etički standardi

Osoblje školske biblioteke dužno je da poštuje visoke etičke standarde u svom radu sa svim učenicima u obrazovnom procesu škole. Sve korisnike treba tretirati ravnopravno, bez obzira na njihove sposobnosti, obrazovanje i položaj. Usluge treba da budu prilagođene potrebama pojedinačnih korisnika. Da bi se osnažila uloga školske biblioteke kao otvorene i bezbjedne sredine za učenje, zaposleni u njoj treba da djeluju prije kao oni koji savjetuju, nego kao oni koji podučavaju u tradicionalnom smislu. To prije svega znači da se moraju potruditi da stanu na stanovište korisnika i da se u pružanju bibliotečkih usluga ne rukovode sopstvenim stavovima i predubjeđenjima.

 

Nazad Na vrh