Naslovnica | Linkovi | Kontakt

Vodici za eksternu maturu

Izaao je iz tampe kolski list Mejdan br. 20 Partner kole

Termini informacija i konsultacija

 

TERMINI ODRŽAVANJA INFORMACIJA U PRVOM POLUGODIŠTU ŠKOLSKE 2019/2020. GODINE - Razrednici


  .  
.

NASTAVNIK

RAZRED

VRIJEME I DATUM

Aida Sinanović
Lejla Baković
Amela Šišić
Sanela Musić
Elmedina Čebirić
Jasmina Zagorac
Amela Omerbegović
Bakir Kvoco
Zehra Salibašić-Kadić
Fatima Šadinlija
Selma Borogovac
Elma Katica
Adisa Hota
Emina Nalić-Zahiragić
Selma Karić

Ia
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IVb
Va
Vb
VIa
VIb
VIIb
VIIIa
VIIIb
IXa
IXb

srijeda od 17.00 do 18.00 sati

25.09.2019.
09.10.2019.
23.10.2019.
06.11.2019.
20.11.2019.
04.12.2019.
18.12.2019

 

.    

Aida Babić

IVa

srijeda od 16.30 do 17.00 sati

25.09.2019.
09.10.2019.
23.10.2019.
06.11.2019.
20.11.2019.
04.12.2019.
18.12.2019.

.    

Azra Bogunić

VIIa

ponedjeljak od 17.30 do 18.00 sati

23.09.2019.
07.10.2019.
21.10.2019.
04.11.2019.
18.11.2019.
02.12.2019.

16.12.2019.

.

.

 

 

Nazad Na vrh