Naslovnica | Linkovi | Kontakt

Naša škola

  • Naša škola je sagrađena davne 1937. godine i nosila je naziv VII narodna osnovna škola. 1959. godine dobila je ime po narodnom heroju iz II svjetskog rata, Džavidu Haveriću.

 Sekcije

 

SEKCIJE I KLUBOVI U ŠK. 2018/2019. GODINI

 

NAZIV SEKCIJE/KLUBA

VODITELJ

Likovna sekcija

Lejla Baković

Recitatorska sekcija

Amela Šišić

Origami

Musić Sanela

Lutkarska sekcija

Elmedina Čebirić

Kutak za djecu i mlade

Aida Jerlagić

Ritmička sekcija

Jasmina Zagorac

Kreativna radionica

Aida Babić

Literarna sekcija (I – IV)

Aida Sinanović

Literarno-novinarska sekcija (V – IX)

Adisa Hota

Mladi historičari

Adisa Sokolović

Dramsko-recitatorska sekcija

Selma Karić

Liga istraživača zavičajnog jezika i običaja

Amela Bahtijarević

Hor

Samra Kučuk

Orkestar

Samra Kučuk

Likovna sekcija (V – IX)

Zekerijah Nalić

Geografska sekcija

Đenan Đikić

Saobraćajna sekcija

Zehra Salibašić-Kadić

Tehnička sekcija

Zehra Salibašić-Kadić

Košarka

Bakir Kvoco

Odbojka

Bakir Kvoco

Informatička sekcija

Fatima Šadinlija

Ekološka sekcija

Azra Bogunić

Civitas

Almira Karčić

Nazad Na vrh