Naslovnica | Linkovi | Kontakt

Naša škola

  • Naša škola je sagrađena davne 1937. godine i nosila je naziv VII narodna osnovna škola. 1959. godine dobila je ime po narodnom heroju iz II svjetskog rata, Džavidu Haveriću.

 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Školski odbor

 

Ime i prezime

Zanimanje i funkcija

Nacionalnost

Napomena

Hedžić Benjamin

prosvjetni  savjetnik;

predsjednik

Bošnjak

predstavnik Ministarstva

Bahtijarević Amela

nastavnik vjeronauke;

član

Bošnjak

predstavnik

škole

Čebirić Elmedina

nastavnik razredne nastave; član

Bošnjak

predstavnik

škole

Jerlagić Aida

nastavnik razredne nastave; član

Bošnjak

predstavnik

roditelja

Kvoco Lejla

diplomirani ekonomista;

 član

Bošnjak

predstavnik

roditelja

Drnda Adis

Mr. Pravnih nauka;

član

Bošnjak

predstavnik

roditelja

 

(1) Organ upravljanja u osnovnoj školi je školski odbor.

(2) Školski odbor osigurava djelotvorno i efikasno korištenje svih resursa škole.

(3) Nadležnosti školskog odbora u donošenju akata škole su:

a) donošenje pravila škole;
b) donošenje godišnjeg programa rada škole za tekuću školsku godinu i izvještaja realizaciji godišnjeg programa rada za prethodnu školsku godinu;
c) donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna;
d) donošenje općeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, i drugih općih akata u skladu sa relevantnim propisima;
e) donošenje svog programa rada i izvještaja o svom radu koji podnosi osnivaču putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo).


(4) Školski odbor je nadležan za rješavanje u prvom stepenu o:

a) imenovanju i razrješenju direktora kao i zaključivanju ugovora o radu i prestanku rada direktora osnovne škole;
b) donošenju odluke o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika, stručnih saradnika i drugih zaposlenika;
c) donošenju odluke o imenovanju pomoćnika direktora škole, odnosno voditelja dijela nastavnog procesa na prijedlog direktora škole,
d) imenovanju komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika škole i drugih komisija za poslove iz svoje nadležnosti;
e) korištenju sredstava preko iznosa određenog relevantnim propisima;
f) donošenju odluke o prestanku prava nastavnika i stručnih saradnika na daljnji odgojno-obrazovni rad, u skladu s članom 82. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon);
g) žalbama i prigovorima zaposlenika na rješenje o ocjeni rada i drugim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa:
h) žalbi učenika, odnosno roditelja ili staratelja učenika na odluku o izricanju odgojno-disciplinske mjere iz člana 65. Zakona;
i) prigovoru roditelja učenika na rad nastavnika i stručnih saradnika;
j) žalbama i prigovorima koji se odnose na rad direktora osnovne škole.


(5) Školski odbor je nadležan za odlučivanje u drugom stepenu po žalbama i prigovorima na odluke direktora škole na koje je dopuštena žalba ili prigovor, posebno po žalbama i prigovorima koji se odnose na rad nastavnika, stručnih i drugih saradnika, kao i žalbama koje se odnose na raspisani javni konkurs. Školski odbor, osim nadležnosti propisanih st. (3), (4) i (5) ovog člana, obavlja i slijedeće:

a) usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora;
b) razmatra prijedloge odluka, preporuke i prijedloge koje se upute školskom odboru i preduzima odgovarajuće mjere;
c) razmatra ostvarivanje nastavnog plana i programa;
d) prati uspjeh učenika i poduzima mjere za unapređivanje uvjeta rada u školi i poboljšanja odgojno-obrazovnog rada;
e) razmatra i usvaja Izvještaj o uspjehu i postignutim rezultatima obrazovno-odgojnog rada na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine;
f) rješava sva pitanja odnosa s osnivačem;
g) vrši i druge poslove u skladu sa relevantnim propisima i pravilima osnovne škole.

____________________

Izvor: Pravilnik o izboru i imenovanju školskih i nadzornih odbora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

 

Nazad Na vrh