Naslovnica | Linkovi | Kontakt

Osoblje naše škole

 Radnici škole

 

UPRAVA ŠKOLE I STRUČNI SARADNICI
Direktor škole
Emina Nalić Zahiragić
Pedagog Edina Muharemagić
Psiholog ---
Bibliotekar Aida Kalajdžisalihović
Socijalni radnik Dženetina Zeković
Asistent u odjeljenju/grupi Alma Trtak, Samir Korjenić
Sekretar Amar Bostandžija
Samostalni referent za plan i analizu
Halima Livnjak

NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE
Ia
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IVa
IVb
Aida Sinanović
Aldina Đidelija
Amela Šišić
Sanela Musić
Elmedina Čebirić
Aida Babić
Aida Jerlagić

NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE
Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost Adisa Hota, Merima Skenderović
Engleski jezik Amela Mekić-Jusufagić, Elma Katica
Njemački jezik
Nejra Hajdarević
Arapski jezik Saudin Sivro
Matematika Amela Omerbegović, Selma Borogovac
Informatika Fatima Šadinlija
Fizika Mirsada Mulaosmanović
Hemija Izudin Botić
Priroda/Biologija Azra Bogunić
Geografija Đenan Đikić
Društvo/Geografija/Građansko obrazovanje/DKR Almira Karčić
Historija Hasan Sadiković
Muzička kultura Samra Kučuk
Likovna kultura Zekerijah Nalić
Osnovi tehnike/Kultura življenja/Tehnička kultura
Zehra Salibašić-Kadić
Tjelesni i zdravstveni odgoj Bakir Kvoco
Islamska vjeronauka
Amela Bahtijarević

POMOĆNO I TEHNIČKO OSOBLJE
Domar Mehdija Bugari
Ložač Samir Bikić
Servirka Fatima Delić
Radnice na održavanju čistoće Mirsada Bikić, Sehija Hadžić, Senada Omerović, Jasminka Biber, Azra Mehanović
Dnevni čuvar Samir Omerović

Nazad Na vrh