Naslovnica | Linkovi | Kontakt

Osoblje naše škole

 Članovi našeg kolektiva koji su otišli u mirovinu

 

     
 

Safija NALIĆ

Fatma MALJA

     

Zema ROVČANIN

Ševala SALIHAGIĆ

IN MEMORIAM

rahmetli Enver DURAKOVIĆ
/21.03.2013. godine/
     
Mara PAŽIN Fikret KRKALIĆ Niaza DORFER
     
 
Jasmina DRLJEVIĆ Zahida KOLOŠ Mensura BEGOVAC
     
   
 Safet GAGULA Fatima SMAJLOVIĆ Fatima ŠABETA
     
   
Senka ZUHRIĆ

IN MEMORIAM

rahmetli Mehmed DŽINO
/08.10.2011. godine/

IN MEMORIAM

rahmetli Husejin NALIĆ
/18.07.2004. godine/
 
       

 

  

 

 

Nazad Na vrh