Naslovnica | Linkovi | Kontakt

Naša škola

  • Naša škola je sagrađena davne 1937. godine i nosila je naziv VII narodna osnovna škola. 1959. godine dobila je ime po narodnom heroju iz II svjetskog rata, Džavidu Haveriću.

 Dramska sekcija /niži razredi/

 

Dječiji život je nezamisliv bez igre. Igra ima svoj cilj, sadržaj i forme kojom dijete pokazuje svoje težnje, a čime postiže zadovoljstvo i punoću svoje ličnosti. Igrom se brže potiče i razvija mladi organizam, stiče snaga, brzina, okretnost, spretnost, izdržljivost, uz istovremeno razvijanje osjećaja za saradnju, zajedništvo i njegovanje pozitivnih karakternih crta. Igrom dijete rješava zadatak i to na stvaralački način. Igra ne samo da razvija dječiju motoriku, muskulaturu i raznovrsne oblike kretanja, već na višem stupnju se javlja kao sredstvo komunikacije s okolinom da bi u razvijenoj fazi bila sredstvo takmičenja, prestiža i borbe za rezultat i pobjedu, pojedinačnu i timsku. U igri dijete doživljava uspjehe i neuspjehe i tako savlađuje prepreke i razvija se kao socijalno i društveno biće. Kako je igra glavni oblik dječije aktivnosti, s toga u kratkom igrokazu pod nazivom "Kraljica Zima" želimo joj pokloniti punu pažnju i priliku za svoj prvi javni nastup u okviru Manifestacije “Djeca na dar Općini”.
Dramska sekcija broji 13 članova, a to su:
Vb - Zana Sejdija
IIa - Asja Kreševljaković, Azra Bijelonja i Husejn Kofrc
IIb - Esma Arnautović, Hadidže Akan, Tajra Hadžić, Sara Spahić, Ali Poturović, Amel Kajanija, Mustafa Trebo, Emira Imamović i Edina Kulić.

Voditeljice sekcije su učiteljice Aida Babić i Dalida Alispahić.

 

 

 

 

Nazad Na vrh