Naslovnica | Linkovi | Kontakt

 Vodici za 

eksternu maturuUčenici petih razreda u Svrzinoj kući

 
Učenici petih razreda, zajedno sa nastavnicom kulture življenja Zehrom Salibašić i učiteljicom Asimom Imamović, posjetili su Nacionalni spomenik Svrzinu kuću. Učenici su vidjeli jedan od najreprezentativnijih sačuvanih primjera stambene arhitekture iz osmanskoga razdoblja u Bosni i Hercegovini.

Najinteresantnije im je bilo to što se kuća sastojala od dva jasno odvojena dijela: muški (selamuk – u kojem se odvijao prijem mučkih gostiju) i ženski (haremluk – u kojem se odvijao isključivo porodični život), što govori o patrijarhalnim porodičnim odnosima. Također im je bilo interesantno to što svaki dio kuće imao svoju tačno određenu namjenu.

Svrzina kuća sastojala se od ograde koja je određivala ulicu i jasno odvajala privatni od javnog prostora; dvorišta, koje je bilo obloženo oblim kamenom radi lakšeg održavanja; šadrvana, fontane ili česme, koja je služila za održavanje higijene prije ulaska u kuću; hajata, prizemlja, gdje se okupljala familija, te divanhane na spratu, koja je bila privatnog karaktera, a korištena je uglavnom za odmor i uživanje pogleda na čaršiju ili u prirodu. Kuća je posjedovala cvjetnjak – đul-bašću i povrtnjak. Sagrađena je od nepečene cigle – ćerpića i drveta.

Učenici su uživali u predavanjima i obećali su da će se vratiti sa svojim roditeljima da im sami ispričaju o Svrzinoj kući.

 

Nazad Na vrh