Naslovnica | Linkovi | Kontakt

 Vodici za 

eksternu maturuDoktorska konferencija u okviru projekta ’’Unapređenje procjene posturalnog statusa i statusa kičme – SpineLab’’

 U prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, 25. 9. 2014. održana je Doktorska konferencija u sklopu realizacije IPA projekta prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina pod nazivom "Unapređenje procjene posturalnog statusa i statusa kičme – SpineLab", kojeg finansira Europska unija, a zajedničkim snagama implementiraju Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu i Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.

Doktorskoj konferenciji, u organizaciji Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, prisustvovali su eminentni stručnjaci iz regije i BiH, a prof. dr. Faruk Mekić, prorektor za naučnoistraživački rad/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, istakao je važnost realizacije Evropskog projekta.

Cilj konferencije je razvijanje svijesti kod šire bosanskohercegovačke javnosti o trenutnom stanju senzomotornog aparata kod djece uzrasta od 5 do 12 godine, posljedicama koje mogu iz toga proizaći na razvoj i zdravlje djeteta, te davanje prijedloga i preporuka za preventivno i korektivno djelovanje kako bi se negativan trend uočenih deformiteta u posturalnom i statusu kičme zaustavio i sveo u medicinski i društveno prihvatljive okvire.

Konferenciji je prisustvovao direktor škole Salko Huskić, dr. sporta i tjelesnog odgoja.

 

Nazad Na vrh