Naslovnica | Linkovi | Kontakt

 Vodici za 

eksternu maturuInterno prijavljivanje korupcije

 

 

Na osnovu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Srajevo“ broj: 35/22), člana 6. Pravilnika o internom prijavljivanju korupcije u JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Sarajevo (broj: 3489/22 od 10.11.2022) prijava korupcije ili druge nepravilnosti podnose se pismenim putem.

 

Prijava se podnosi na sljedeći način:

- putem službenog e-maila Škole: hamdijakresevljakovic@yahoo.com

- putem zaključanog sandučića smještenog u holu škole sa natpisom ZA PRIJAVU KORUPCIJE

- putem pošte na poštansku adresu:

JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Sarajevo
Carina 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

- neposredno na Protokolu Škole u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ovlaštenom licu za borbu protiv korupcije“

- usmeno na zapisnik

 

Sadržaj prijave:

- podatke o prijavitelju korupcije

- ime i prezime i naziv radnog mjesta radnika na kojeg se prijava odnosi

- podatke o licu za koje prijavitelj sumnja da je izvršilo korupciju, ukoliko prijavitelj u trenutku podnošenja prijave ima informacije

- opis radnje ili ponašanja koje se prijavljuje kao korupcija, uz navođenje konkretnih činjenica i okolnosti iz kojih proizilazi sumnja prijavitelja da je izvršena korupcija

 

 Uz prijavu prijavitelj dostavlja:

- sve podatke i dokumentaciju koja može poslužiti kao dokaz za potvrđivanje sumnje da je izvršena korupcija, ukoliko prijavitelj njima raspolaže

- podatke o instituciji za koju prijavitelj sumnja da je u istoj izvršena korupcija

- opis radnje ili ponašanja koje se prijavljuje kao korupcija, uz navođenje konkretnih činjenica i okolnosti iz kojih proizilazi sumnja prijavitelja da je izvršena korupcija

 

Prijave korupcije ili druge nepravilnosti može biti ANONIMNA.

______________________________________________


Dokumenti:


- OBRAZAC ZA PRIJAVU KORUPCIJE  


- INTERNO PRIJAVLJIVANJE KORUPCIJE  

 

Nazad Na vrh