Naslovnica | Linkovi | Kontakt

 Vodici za 

eksternu maturuPOZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

 

 

Poštovani roditelji/staratelji budućih prvačića,

 

upis djece u I (prvi) razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu počinje 01.02.2023. i traje do 28.02.2023.

 

Na osnovu Poziva za upia djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu, potrebno je da na e-mail adresu škole: hamdijakresevljakovic@yahoo.com ili lično u prostorijama škole (Carina 2 - Vratnik) dostavite sljedeće:

 

IZ PREDŠKOLSKE USTANOVE

- Obrazac prijave za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu

- Uvjerenje o pohađanju obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu

 

DODATNA DOKUMENTACIJA

- Izvod iz Matične knjige rođenih djeteta / original ili ovjerena kopija

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (u Domu zdravlja gdje dijete ima otvoren karton)

- CIPS prijavu boravka djeteta, kao dokaz o pripadnosti školskom području.

 

O terminu testiranja djeteta roditelji/staratelji će biti blagovremeno obaviješteni putem e-maila ili telefona naznačenih u prijavi.

 

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona na broj: 033/272-720 ili na e-mail: hamdijakresevljakovic@yahoo.com

 

 

 

Nazad Na vrh