Naslovnica | Linkovi | Kontakt

Osoblje naše škole

 Uposlenici škole

 

UPRAVA ŠKOLE I STRUČNI SARADNICI
Direktor škole
Emina Nalić Zahiragić
Pedagog Edina Muharemagić
Bibliotekar Aida Kalajdžisalihović
Asistent u odjeljenju/grupi Alma Trtak
Sekretar Mirsada Katica
Samostalni referent za plan i analizu
Halima Livnjak/Alma Bakalović

NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE
Ia
Ib
IIa
IIIa
IIIb
IVa
IVb
Aida Babić
Aida Jerlagić
Aida Sinanović
Lejla Baković
Amela Šišić
Sanela Musić
Elmedina Čebirić

NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE
Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost Adisa Hota, Merima Skenderović, Dženeta Hadžović
Engleski jezik Amela Mekić-Jusufagić, Elma Katica
Njemački jezik
Ena Zilić
Arapski jezik Saudin Sivro
Matematika Amela Omerbegović, Selma Borogovac
Informatika Fatima Šadinlija
Fizika Mirsada Mulaosmanović
Hemija Izudin Botić
Priroda/Biologija Azra Bogunić
Geografija Đenan Đikić
Geografija/Društvo/Građansko obrazovanje/DKR Almira Karčić
Historija Suada Husičić-Novalić
Muzička kultura Samra Kučuk
Likovna kultura Zekerijah Nalić
Osnove tehnike/Tehnička kultura/ Kultura življenja Zehra Salibašić-Kadić
Tjelesni i zdravstveni odgoj Bakir Kvoco
Islamska vjeronauka

Amela Bahtijarević


POMOĆNO I TEHNIČKO OSOBLJE
Domar Mehdija Bugari
Ložač Samir Bikić
Servirka Fatima Delić
Radnice na održavanju čistoće Mirsada Bikić, Sehija Hadžić, Senada Omerović, Jasminka Biber, Azra Mehanović
Noćni čuvar Samir Omerović

Nazad Na vrh