Naslovnica | Linkovi | Kontakt

Naša škola

  • Naša škola je sagrađena davne 1937. godine i nosila je naziv VII narodna osnovna škola. 1959. godine dobila je ime po narodnom heroju iz II svjetskog rata, Džavidu Haveriću.

 Saobraćajna sekcija

 

Saobraćajna sekcija u našoj školi egzistira od aprila 2003. godine i njenim radom je do školske 2012/2013. godine rukovodio profesor arapskog jezika Saudin SIVRO.
Od školske 2012/2013. godine sekcijom rukovodi mr. tehničke kulture i kulture življenja Zehra SALIBAŠIĆ.

Sekcija je opremljena sa četiri bicikla i elementima potrebnim za praktični dio - vožnja bicikla na poligonu tako da učenici imaju prilično dobre uslove rada.
U okviru saobraćajne sekcije u našoj školi egzistira i Školska saobraćajna patrola koja broji deset članova.

Učenici se konstantno pripremaju za polaganje ispita za Školsku saobraćajnu patrolu.
Nakon položenog ispita pripadnici ŠSP ovlašteni su da zajedno sa pripadnicima MUP-a učestvuju u regulisanju saobraćaja i poboljšaju sigurnost u saobraćaju ispred naše škole i šire.

Zahvaljujući odličnim rezultatima koje učenici naše škole svake godine ostvaruju na saobraćajno-obrazovnim takmičenjima na svim nivoima, te praktičnom radu koji članovi sekcije pokazuju pred svojim drugarima, od formiranja sekcije veliki broj učenika od III do VIII razreda učestvuje u radu sekcije.
Selekcijom najboljih u ovoj sekciji trenutno aktivno radi između 15 i 25 učenika.


 


 

Nazad Na vrh