Naslovnica | Linkovi | Kontakt

Naša škola

  • Naša škola je sagrađena davne 1937. godine i nosila je naziv VII narodna osnovna škola. 1959. godine dobila je ime po narodnom heroju iz II svjetskog rata, Džavidu Haveriću.

 Mladi historičari

 

Još jedan vid uspješne vannastavne aktivnosti jeste sekcija Mladi historičari sa svojom dugogodišnjom tradicijom, koju vodi prof. Adisa SOKOLOVIĆ. Sekcija okuplja veliki broj učenika koji sa posebnim interesom i pažnjom prisustvuju, vrlo edukativnim i zanimljivim predavanjima i susretima, prilikom posjeta raznim kulturno–historijskim ustanovama kao što su muzeji, biblioteke, arhivi, tradicionalne kuće i drugi lokaliteti. Također tokom školske godine učenici ove sekcije rade na pripremanju i postavljanju različitih tematskih izložbi, posebno uz obilježavanje državnih praznika, poznatih ličnosti koje su zadužile bosanskohercegovačku prošlost, kao i obilježavanje historijskih događaja i ostalih značajnih datuma i zbivanja.

Za učenike je  poseban doživljaj nastava u prirodnoj sredini koja se u našoj školi realizuje već duže vremena. Djeca tako imaju priliku da posjete razne gradove Bosne i Hercegovine, te se upoznaju sa  kulturnom, historijskom i prirodnom baštinom naše lijepe Bosne i Hercegovine. Do sada smo posjetili Travnik, Jajce, Mostar, Počitelj,  Visoko, Goražde, Srebrenicu, Bihać, Sanski Most, Hutovo blato, vrelo Bune, Konjic, Tešanj, Zenicu, Gradačac, Bijambare... Na ovaj način učenicima se omogućuje jedan drugačiji vid nastave sa jakom korelacijom u predmetima (historija, geografija i islamska vjeronauka).

Učenici sekcije Mladi historičari su aktivni i prilikom kreiranja raznih multimedijalnih prezentacija kako onih koje se koriste za potrebe nastave iz historije tako i za školske projekte. Jedan od značajnijih školskih projekata jeste Slovo o Bosni, u kojem je na interdisciplinaran način prikazana srednjovjekovna prošlost naše zemlje.

Pojedini učenici iz sekcije Mladi historičari su ostvarili visoko plasirane rezultate na općinskim takmičenjima iz historije. Općina Stari Grad već tradicionalno organizuje kviz takmičenja na temu kulturno-historijskih znamenitosti grada Sarajeva. Tako su naši učenici takmičili se i sticali znanja na teme: Sarajevski vodovod, Esnafi i obrti 1463-1878., Bosanskohercegovačko školstvo u Austro-Ugarskom periodu, Stari mostovi Sarajeva, Sarajevo u putopisu Evlije Čelebije.

 

Više o posjetama u okviru naše sekcije možete vidjeti na stranici posvećenoj Školi u prirodnoj sredini

Nazad Na vrh